Dù không mong muốn, chiến tranh là một phần trong lịch sử phát triển của loài người.Trong chiến tranh con người bị đẩy tới cực hạn khi họ đứng trên làn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Với mỗi người lính, sợ hãi, trì hoãn…đồng nghĩa với chết, mỗi giây phút đều có ý nghĩa quan trọng, họ sẽ tận dụng tối đa để sống còn. Nếu ta có được tâm thế như người chiến binh trong chiến tranh, ta sẽ ngạc nhiên với những gì đạt được.

Nguồn: Quyết Tâm Mạnh