Những cảnh chiến đấu trong video nhằm đề cao tinh thần chiến binh trong cuộc chiến chống lại khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đó là trận chiến bên trong mỗi người vượt qua sự sợ hãi, lười biếng… Không phải cổ vũ cho chém giết, bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

Hãy xem mỗi nghịch cảnh là một kẻ thù, để vượt qua chúng con người cần trở nên mạnh mẽ. Không thỏa hiệp, dẫm đạp lên chúng để tiến lên.

Nguồn: Quyết Tâm Mạnh